Vacatures

Share this job offer

Asset Management Officer


Job description

Le texte français suit le néerlandais

In het team Request fulfilment, Invoincing & Tendering worden diverse taken opgenomen op het vlak van IT-bureauticamateriaal, GSM-materiaal en bureauticasoftware.

Voor dit team zijn wij op zoek naar een Asset Management Officer.

Als Asset Management Officer:

 • Doe je de administratie rond Ypto hardware requests:
  • aanmaken van hardware aanvragen van medewerkers
  • plannen van leveringen en effectieve levering van materialen binnen Ypto
  • sluiten van aanvragen na uitlevering materialen;
 • Doe je de administratie rond reparaties;
 • Beheer je de RMA's;
 • Geef je local support;
 • Vraag je offertes aan bij de verschillende leveranciers;
 • Beheer je de database Asset CMDB YPTO;
 • Fungeer je als back-up voor de Buyers;
 • Sta je in contact met de eindgebruikers & transporteurs;
 • Zorg je voor een catalogus die steeds up-to-date is.

------------------

L’équipe Request fulfilment, Invoincing & Tendering se charge de diverses tâches en matière de matériel de bureautique IT, matériel GSM et logiciels de bureautique.

Pour cette équipe, nous sommes à la recherche d’un Asset Management Officer.

En tant qu’Asset Management Officer :

 • vous vous chargez de l’administration des demandes de matériel Ypto :
  • la création de demandes de matériel émanant de collaborateurs ;
  • la planification de livraisons et la livraison effective de matériel au sein d’Ypto ;
  • la clôture de demandes après livraison du matériel.
 • vous effectuez l’administration relative aux réparations ;
 • vous gérez les RMA ;
 • vous offrez du support local à Ypto ;
 • vous demandez des offres auprès de différents fournisseurs ;
 • vous gérez la base de données Asset CMDB Ypto ;
 • vous servez de suppléant pour les acheteurs ;
 • vous êtes en contact avec les utilisateurs finaux et les transporteurs ;
 • vous maintenez le catalogue à jour.

Requirements

Le texte français suit le néerlandais

 • Kennis van IT-materiaal (hardware, smartphones, courante software);
 • Administratieve vaardigheden: MS Office 365 (grondige kennis van Excel)
 • Kennis van logistieke processen: order picking, sending/receiving goods, warehouse management
 • Basiskennis SAP
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels

Ben je daarnaast iemand die met oog voor detail en gestructureerd kan werken? Draag je klantvriendelijkheid en samenwerking hoog in het vaandel? Werk je graag volgens procedures en ben je iemand die verantwoordelijkheid opneemt en ook proactief verbetervoorstellen aanbrengt? Dan ben jij de kandidaat die wij zoeken.

-----------------

 • Connaissance du matériel IT (matériel, smartphones, logiciels courants) 
 • Compétences administratives : MS Office 365 (connaissance approfondie d’Excel)
 • Connaissance des processus logistiques : prélèvement de commandes, expédition/réception de matériel, gestion du magasin
 • Connaissance de base de SAP
 • Bonne connaissance du français, du néerlandais et de l’anglais

Les détails ne vous échappent pas et vous êtes capable de travailler de façon structurée ? Vous accordez une grande importance à la convivialité et à la collaboration ? Vous préférez travailler en respectant les procédures, vous assumez votre responsabilité et vous formulez proactivement des propositions d’amélioration ? Dans ce cas, vous êtes le candidat que nous recherchons.