Vacatures

Share this job offer

Service Manager DMR & ASTRID


Job description

Le texte français suit le néerlandais

Voor het team Business Service Management zijn we op zoek naar een Service Manager DMR & ASTRID.

In deze functie beheer je de klanten- en leveranciersrelatie van A tot Z. Je fungeert als SPOC, vanaf het ogenblik dat het DMR (Digital Mobile Radio) en ASTRID Radio netwerk door de klant in gebruik genomen is in de productie-omgeving, teneinde de afgesproken SLA’s en OLA’s en financiële uitgaven op te volgen enerzijds en te zorgen voor een continue verbetering van de dienstverlening anderzijds.

Verantwoordelijkheden:

 • Je onderhandelt en volgt SLA’s/OLA’s met de klant/leverancier op om de continuïteit van de diensten te garanderen. Je coördineert intern de acties en volgt deze op (budgetaanpassing, aanpassing processen, communicatie, …) Je stemt af met stakeholders (BRM, Teamleads, Manager…) ter voorbereiding van de te bespreken topics met klant/leverancier. Je bent ook verantwoordelijk voor de Service Review Meetings.
 • Je volgt de interne stakeholders op en informeert hen voor de volgende domeinen: Problem Management, Change Management inclusief Service Requests, Incident Management, Release Management Process, Service (Level) Management.
 • Je verdeelt rapporten zoals afgesproken in Governance: de voortgangsrapporten (tussentijds en maandelijks), de SLA-rapporteringen, de geplande interventies en ad hoc-rapporten.
 • Je verzamelt de verbeteringsvoorstellen van de klant/leverancier m.b.t. de bestaande dienstverlening en communiceert deze intern.
 • Je beheert/bewaakt de kennis m.b.t. dienstverlening en blijft op de hoogte van best practices en trends in de service management markt. Je volgt de technologische evoluties in de markt op.

------------------

Nous sommes à la recherche d’un DMR & ASTRID Service Manager pour l’équipe Business Service Management.

Dans cette fonction, vous assumerez de bout en bout la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs. Dès le moment où le réseau DMR (Digital Mobile Radio, Radio mobile numérique) et ASTRID est utilisé par le client dans l’environnement de production, vous agissez en tant que SPOC, d’une part afin de suivre les SLA et OLA convenus et les dépenses financières et d’autre part pour garantir une amélioration continue de la prestation de services.

Responsabilités :

 • Vous négociez et suivez les SLA/OLA avec le client/le fournisseur afin d’assurer la continuité des services. Vous coordonnez les actions en interne et les suivez (modification du budget, des processus, communication, etc.). Vous vous concertez avec les parties prenantes (BRM, team leads, manager, etc.) afin de préparer les sujets à discuter avec le client/le fournisseur. Vous êtes également responsable des réunions de service review ;
 • Vous suivez les parties prenantes internes et les informez pour les domaines suivants : Problem Management, Change Management dont les Service Requests, Incident Management, processus de Release Management, Service (Level) Management ;
 • Vous partagez les rapports convenus dans la gouvernance : les rapports d’avancement (intermédiaires et mensuels), les rapports SLA, les interventions planifiées et les rapports ad hoc ;
 • Vous rassemblez les propositions d’amélioration du client/du fournisseur relatives à la prestation de services actuelle et les communiquez en interne ;
 • Vous gérez/effectuez le suivi des connaissances relatives à la prestation de services, vous restez informé des meilleures pratiques et des tendances du Service Management et suivez les évolutions technologiques sur le marché.

Requirements

Le texte français suit le néerlandais

 • Bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Minstens 5 jaar relevante ervaring
 • Uitgebreide kennis SLA-beheer
 • Kennis van ITIL, IT4IT Service Management & processen, zowel intern als bij klant
 • Grondige kennis van radionetwerkbeheer en -oplossingen, evenals van ASTRID-diensten
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels

Ben jij communicatief en sterk in het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken? Ben je iemand die nauwkeurig het werk opvolgt en flexibel ingesteld naar werkuren toe? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken.

-----------------

 • Diplôme de bachelier ou équivalent par expérience
 • Au moins 5 ans d'expérience pertinente
 • Connaissance approfondie de la gestion des SLA
 • Connaissance d'ITIL, du Service Management IT4IT et des processus, aussi bien en interne que chez le client.
 • Connaissance approfondie de la gestion et des solutions relatives au réseau radio et des services ASTRID.
 • Bonne connaissance du français, du néerlandais et de l'anglais.

Avez-vous la fibre communicative et un certain talent dans la construction et la gestion de réseaux de relations ? La rigueur dans le suivi des tâches et la flexibilité des heures font-elles partie de votre conception du travail ? Dans ce cas, vous êtes le candidat que nous recherchons.