Vacatures

Share this job offer

Support Analyst Traveler Information


Job description

La version FR suit le NL

Je maakt deel uit van het team Rail Information. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het ondersteunen van verschillende applicaties binnen het domein reizigersinformatie. Je rapporteert aan de Business Area Lead Rail Information en werkt onder meer samen met de support manager en met de klant (NMBS).

 • Je staat mee in voor de functionele support van legacy-applicaties
 • Je werkt mee aan verbeteringsprojecten
 • Je onderzoekt de oorzaak van (functionele) incidenten en rapporteert over mogelijke acties
 • Je analyseert change requests samen met de business en doet voorstellen voor implementatie in samenwerking met de developers (TCS)
 • Je bent een aanspreekpunt voor developers
 • Je neemt actief deel aan de agile aanpak
 • Je werkt mee aan de opbouw van rapporten en dashboards voor sleutelgebruikers en management
 • Je pakt escalaties tijdig en respectvol aan
 • Je geeft incidenten en problemen tijdig en correct door en doet zelf voorstellen voor mogelijke oplossingen

--------------------

Vous intégrez l’équipe Rail Information. Vous êtes notamment responsable du support de différentes applications au sein du domaine des informations aux voyageurs. Vous rendez compte au Business Area Lead Rail Information et collaborez entre autres avec le Support Manager ainsi que le client (SNCB).

 • Vous participez au support fonctionnel des applications existantes.
 • Vous participez à des projets d’optimisation.
 • Vous examinez la cause d’incidents (fonctionnels) et rendez compte des actions possibles.
 • Vous analysez les change requests avec le business et formulez des propositions en collaboration avec les développeurs (TCS) pour mettre en œuvre ces change requests.
 • Vous êtes un point de contact pour les développeurs.
 • Vous participez activement à l’approche agile.
 • Vous contribuez à l’établissement de rapports et de dashboards pour les utilisateurs clés et le management.
 • Vous gérez les escalades à temps et dans le respect de chacun.
 • Vous transmettez les incidents et les problèmes en temps voulu et correctement et proposez des solutions possibles.

Requirements

La version FR suit le NL

 • Goede algemene kennis van relationele databases is een must (o.a. Oracle en Microsoft SQL Server), inclusief het schrijven van SQL queries
 • Je bent in staat om kleine programma’s te schrijven die data verwerken (VB Script of python of een andere programmeertaal) – om bijvoorbeeld rapporten te creëren
 • Je kan een database modelleren (Entity-Relationship, UML class diagram)
 • Je hebt ervaring met het beschrijven van processen (for example use cases, UML activity diagrams)
 • Je hebt een goede kennis van Office365-tools (Word, Excel, Teams, …)
 • Je beschikt over een analytisch en probleemoplossend denkvermogen
 • Je hebt kennis van Agile/Scrum en noties van projectmanagementmethodologieën
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en/of Frans; je hebt een goede kennis van het Engels

---------------------

 • Une bonne connaissance générale des bases de données relationnelles (notamment Oracle et Microsoft SQL Server) est indispensable, y compris la rédaction de requêtes SQL.
 • Vous êtes capable de développer de petits programmes qui traitent les données (VBScript, Python ou autre langage de programmation) en vue, par exemple, d’établir des rapports.
 • Vous pouvez modéliser une base de données (Entity-Relationship, UML class diagram).
 • Vous justifiez d’une expérience dans la description de processus (par exemple : use cases, UML activity diagrams).
 • Vous disposez d’une bonne connaissance des outils Office 365 (Word, Excel, Teams, etc.).
 • Vous avez l’esprit analytique et êtes capable de résoudre des problèmes.
 • Vous avez des connaissances en méthodes agiles et Scrum ainsi que des notions en méthodes de gestion de projets.
 • Vous maîtrisez bien le français et/ou le néerlandais ainsi que l’anglais.